Projekt

Här listas pågående eller nyligen avslutade projekt.

Gathenhielmska residency och utställning

juni 2021 – mars 2022

Under halva 2021 har jag haft ett artist residency på Gathenhielmska huset i Göteborg. Utgångspunkten har varit en undersökning av platsen, både teoretiskt och praktiskt/poetiskt. Detta mynnar ut i en utställning som visas 5 mars till 3 april. Utställningens tematik tar avstamp i platsens historia och byggnadens rumsliga berättelser. Utifrån tanken om Gathenhielmska huset som en plats för förflyttning, skapades idén om skogen i Gathenhielmska. I originalväggmålningarna från 1700-talet i några av de andra rummen, träder besökaren in i landskap fjärran Göteborg. En slottsmiljö i Frankrike och en pastoral idyll i ett italienskt landskap. I den Gathenhielmska skogen återvänder besökaren istället till platsen som den kanske såg ut innan Gathenhielmskas uppförande, till de vidsträckta skogarna som kalhuggits för att bli till ved, skepp och silltunnor.

Mer info kommer inom kort.

GIBCA Extended – Stranded Pearls

GIBCA Extended. Gathenhielmska huset, Göteborg 15/10–30/10 2021

Läs om utställningen tema på Gathenhielmska husets hemsida.

I Stranded Pearls skapade jag ett porträtt av en fiktiv person. I samråd med en konservator skadade jag verket och gjorde mig själv till utövare av tidens åverkan. Texten som presenterades tillsammans med verket lästes även in av Emma Vendelek och filmades av Lewis Smith finns att se och lyssna på här: En ny målning på Gathenhielmska

Okänd – text till verket

Målning återfanns hemma hos en lokal konservator efter dennes frånfälle. Den är märkt ‘Gathenhielmska’ på baksidan av duken och var när den hittades inpackad tillsammans med små flaskor med italienska etiketter. Om dessa flaskor har med målningen att göra är svårt att veta. Konservatorn arbetade både nationellt och internationellt och var bland annat i Florens efter floden Arnos översvämning 1966. Hur länge målningen funnits hos konservatorn är oklart, liksom vem som gav den till henne. Den finns inte med i några inventarielistor och syns inte till på några av de många foton som togs på de Gathenhielmska interiörerna 1933. Det har spekulerats i om den kan ha återfunnits utomlands eller hos någon privatperson. Porträttet har tydliga skador men det är svårt att avgöra hur de uppkommit. Det är svårt för oss att bedöma om hon arbetat med målningen eller inte, men att den saknar fernissa talar för att konservatorn inlett ett restaureringsarbete.Förutsatt att målningen faktiskt kommer från Gathenhielmska har det spekulerats kring om bakgrunden kan vara stofttapeten i Italienrummet, vilket färgerna tyder på.

ÅVERKAN – Galleri Backlund

Utställning tillsammans med Sanna Lindholm.

Läs mer på Galleri Backlunds hemsida.

I utställningen Åverkan problematiseras synen på människans plats i naturen. Det mänskliga ses här inte som något frånskilt naturen, utan som integrerat. En ansats i utställningen är att undersöka hur hur våra praktiker skapar och omskapar landskapet. I utställningsrummet möts Sannas Lindholms skulpturer som materialmässigt härrör från platser likt dem som gestaltas i Ida Gudmundssons målade vyer.

Utställningens namn, Åverkan, rymmer en dubbelhet. Å ena sidan gestaltas i utställningen den mänskliga närvaron i omgivningen som sådan, å andra sidan presenteras konstnärernas egen praktik. Vad som räknas som åverkan är en fråga om ägande och makt.

Utgångspunkten är en nyfikenhet och vilja att undersöka mötet mellan de båda konstnärernas verk när de ställs i dialog med varandra.
I arbetet med utställningen har samtalen kretsat kring spår i naturen – efter handen och efter människan, som bearbetning av den och som materialhärkomst.

Gunnebo slott porträttserie

I ett fyraårigt projekt försöker jag att återskapa ägarlängden på Gunnebo slott. Med hjälp av porträttfoton, målade porträtt och fotokopior av teckningar eller målningar har jag sedan 2018 målat de forna ägarna på slottet. Porträttserien ska hänga på slottet. På det första fotot syns Lena Wikström, tidigare VD och Johanna Lindén, intendent.