Aktuellt

15/10–30/10 Stranded Pearls. GIBCA Extended. Gathenhielmska huset, Göteborg.


Stranded Pearls är samlingsnamnet för ett program av utställningar och aktiviteter i Gathenhielmska Huset. Gathenhielmska har sedan det byggdes i mitten av 1700-talet fyllts med historier från olika tider, berättade av olika röster. På samma sätt som havets musslor långsamt kapslar in ett sandkorn genom att addera lager av pärlemor runt det, är huset centralt i formandet av de berättelser som utspelar sig i dess rum. Stranded Pearls består av verk som inte bara lyfter de historier som lever kvar idag utan även adderar nya lager och ifrågasätter. Tillsammans utforskar de gränserna mellan verklighet och fiktion, dåtid och nutid, samt undersöker vilken version av historien som tillåts ta plats.

13/11–28/11 ÅVERKAN – Galleri Backlund

Utställning tillsammans med Sanna Lindholm.
Karl Gustavsgatan 13 i Göteborg.

https://galleribacklund.se/utstallningar/ida-gudmundsson-sanna-lindholm/

I utställningen Åverkan problematiseras synen på människans plats i naturen. Det mänskliga ses här inte som något frånskilt naturen, utan som integrerat. En ansats i utställningen är att undersöka hur hur våra praktiker skapar och omskapar landskapet. I utställningsrummet möts Sannas Lindholms skulpturer som materialmässigt härrör från platser likt dem som gestaltas i Ida Gudmundssons målade vyer.

Utställningens namn, Åverkan, rymmer en dubbelhet. Å ena sidan gestaltas i utställningen den mänskliga närvaron i omgivningen som sådan, å andra sidan presenteras konstnärernas egen praktik. Vad som räknas som åverkan är en fråga om ägande och makt.

Utgångspunkten är en nyfikenhet och vilja att undersöka mötet mellan de båda konstnärernas verk när de ställs i dialog med varandra.
I arbetet med utställningen har samtalen kretsat kring spår i naturen – efter handen och efter människan, som bearbetning av den och som materialhärkomst.

5/2–5/3 Transfer – Separatutställning på Gathenhielmska huset, Göteborg

11/3–27/3 Separatutställning på Galleri Mats Bergman, Karlstad